นมตำเลีย

นมตำเลีย นมตำเรีย สมุนไพรชื่อแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ..คลิป

นมตำเลีย นมตำเรีย สมุนไพรชื่อแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ..คลิป

นมตำเลีย นมตำเรีย สมุนไพรชื่อแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ

พืชเถาเครืออยู่ในสกุล ตีนเป็ด เป็นหนึ่งในพืชสกุลโฮย่า (Hoya) บาคาร่า มีหลายสายพันธุ์ ใบแหลม ใบรูปหัวใจ

ทั้งเถา รส เฝื่อน ขับโลหิตระดู แก้อักเสบ ใช้ตำพอกฝี ยางจากต้นใช้ปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ

ในตำรา แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ระบุ 2 ตำรับยา ได้แก่

ยาต้มแก้เบาเป็นโลหิตตานโจร
เอาใบคนทา1 นมตำเรีย1 รากกำจาย1 เปลือกไม้แดง1 รวมยา 4 สิ่งเสมอภาค ต้ม 3 เอา1 กินหาย

พระคัมภีร์ธาตุวิวรฌ์ แก้ไข้เพื่อเสมหะ
บอระเพ็ด แห้วหมู นมตำเรีย หญ้าตีนนก มะกรูด ขิง ใช้เปลือกเพกา และมะแว้งเป้นกระสายยา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา www.youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*